Produkty a služby

Outsourcing poistenia

Outsourcing predstavuje odovzdanie vnútropodnikových aktivít, nesúvisiacich s hlavnou činnosťou podniku, na externý subjekt za účelom skvalitnenia, zlacnenia a zefektívnenia.

Ak máte záujem o viac informácií, kontaktujte nás

Poistné produkty

Poistenie majetku

Poistenie majetku je základným typom neživotného poistenia pre podnikateľské subjekty. Chráni vašu firmu pred možnými finančnými stratami spôsobenými zničením alebo odcudzením majetku.
Napríklad: škody spôsobené živlami alebo cudzím zavinením (napr. pád lietadla) krádež, lúpež vandalizmus

Poistenie zodpovednosti

Tento typ poistenia býva často podceňovaný, podľa nás však patrí k základným pilierom poistného konceptu každej spoločnosti. Každý subjekt je zo zákona zodpovedný za škodu, ktorú spôsobí na živote, zdraví a majetku. Toto poistenie vás chráni pred finančnou stratou v prípade, že vaša firma spôsobí vyššie uvedené škody. V súvislosti s rastom právneho povedomia v spoločnosti, je význam tohto poistenia stále väčší.

Poistenie vozidiel

S týmto poistením ste sa už určite stretli. Patrí k nemu aj povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie (KASKO). Špecializujeme sa najmä na: flotilové poistné zmluvy ich správu a komplexné služby pri likvidácii poistných udalostí

Stavebnomontážne poistenie

Patrí k najkomplexnejším poistným produktom. Pri realizácii stavebného diela či montáži pokrýva širokú škálu rizík od zlyhania ľudského faktoru až po škody spôsobené živlami. Nezaobíde sa bez neho žiadna stavba.

Poistenie dopravovaných vecí a zodpovednosti dopravcu

Tieto produkty eliminujú riziká súvisiace s prepravou tovaru, či už na strane dopravcu, alebo vlastníka prepravovaných vecí.

Poistenie strojov a elektroniky
 

Pokrýva širokú škálu rizík súvisiacich s poškodením a zničením pracovných strojov, pri pracovnej činnosti alebo elektroniky. Patrí tiež k veľmi komplexným poisteniam.

Iné druhy poistenia

Neživotné poistenie dokážeme sprostredkovať aj pre: poľnohospodárov, poistenie lietadiel, cestovné poistenie

Ak máte záujem o viac informácií, kontaktujte nás

„S nami získate partnera, ktorý je profesionálom v oblasti poistenia.“

© Copyright 1995 - 2020 Poystni & MacLer, s. r. o. Všetky práva vyhradené

Analýza

Ak máte akékoľvek otázky neváhajte nás kontaktovať

Poistný Koncept

Ak máte akékoľvek otázky neváhajte nás kontaktovať

Poistné Zmluvy

Ak máte akékoľvek otázky neváhajte nás kontaktovať

Správa poistenia

Ak máte akékoľvek otázky neváhajte nás kontaktovať

Poistná udalosť

Ak máte akékoľvek otázky neváhajte nás kontaktovať

Ak máte akékoľvek otázky neváhajte nás kontaktovať

Poistenie majetku​

Ak máte akékoľvek otázky neváhajte nás kontaktovať

Poistenie zodpovednosti

Ak máte akékoľvek otázky neváhajte nás kontaktovať

Poistenie vozidiel

Ak máte akékoľvek otázky neváhajte nás kontaktovať

Stavebnomontážne poistenie

Ak máte akékoľvek otázky neváhajte nás kontaktovať

Poistenie dopravovaných vecí a zodpovednosti dopravcu

Ak máte akékoľvek otázky neváhajte nás kontaktovať

Poistenie strojov a elektroniky

Ak máte akékoľvek otázky neváhajte nás kontaktovať

Iné druhy poistenia

Ak máte akékoľvek otázky neváhajte nás kontaktovať